Stefan Gustavsson från Svenska Evangeliska Alliansen predikade idag ett kraftfullt och klargörande budskap om hur vi som kristna ska leva i världens kanske mest sekulariserade samhälle. ”Älska Gud och älska människor.” Det är hur Jesus själv sammanfattade livets essens. Med tydliga kopplingar mellan dåtidens Babylon och nutidens Sverige klargjorde Stefan Gustavsson hur Daniel och det judiska folket satsade på att bli en välsignelse i Babylon, att engagera sig och att göra det goda, men att aldrig göra avkall på förbundet med Gud. Ett mycket starkt budskap som du inte får missa. Ta del av det på www.skplay.se eller här nedan!