Åtta unga tjejer tog emot Jesus i fredagskväll på ungdomsmötet! En stark gudsnärvaro präglade också söndagsgudstjänsten och många blev djupt berörda av pastor Carolina Torebrings predikan om att inte springa ifrån sitt eget hjärta. Flera personer gensvarande också på frälsningsinbjudan i slutet av gudstjänsten.

Att springa ifrån sitt hjärta kan liknas vid att springa ifrån sitt eget barn, sa pastor Carolina inledningsvis. Bibeln lär oss att det viktigaste av allt i en människas liv är att hon bevarar sitt hjärta, för därifrån utgår livet. Med hjärta menar jag ditt andliga hjärta, ditt inre liv med Gud – men också din själ. Det du tänker och mediterar på och det du tillåter dig själv att känna avgör var du befinner dig i morgon. Vi har därför vårt öde i våra egna händer. Vår största fiende är vi nästan omedvetna om. Det är de tankar som har sitt ursprung i ett mänskligt eller ibland demoniskt tänkande. Det kan vara tankar av fördömelse, negativ självbild eller negativa tankar om andra. Men du kan istället välja att vända ditt hjärta och dina tankar till Gud. Du kan älska och känna Honom och när du är uppfylld av Honom ser människor Jesus i ditt ansikte. I avslutningen ledde pastor Carolina församlingen i bön och det var en helig stund av betjäning, upprättelse och befrielse. Missa inte detta starka och viktiga budskap! Ta del av det på www.skplay.se eller via vår podcast.