Efter två veckor i Isarel var våra huvudpastorer Lennart och Carolina åter tillbaka i Södermalmskyrkan. Carolina delade, under två välbesökta möten, med sig av insikter och händelser från resan. På projektordukarna syntes en bedjande kvinna vid Västra muren i Jerusalem. Bilden var tagen av Carolina själv och hon talade om den bedjande kvinnan. Hur hon grät vid muren och sökte Guds ansikte.

Därefter läste Carolina ur Psalm 34 ”Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig.” Vi behöver söka Guds ansikte, det är då vi blir förvandlade, berättade Carolina. Hon läste sedan vidare ur Andra Krönikeboken kapitel 16 och vers 9. ”Guds ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan hänger sig till Honom.”

Söker du Gud hängivet och helhjärtat varje dag?

Om du bara ber en liten bön på morgonen där du hoppas att Gud är med dig idag, kan han inte förlösa sin övernaturliga kraft över sig. Du måste söka Guds ansikte och vara i Hans närvaro. Du behöver lära känna Gud på djupet och få en stark kärleksrelation med Honom. Gud kanske inte längre känns verklig för dig? Du kanske inte hör hans röst när du ber? Då är denna predikan för dig! Se den här nedanför eller på skplay.se

Under vår andra gudstjänst valde sju personer att börja leva sina liv tillsammans med Jesus!