Under midsommarhelgen som hade vi förmånen att lyssna till pastor Bertil Swärd.
Vad gör du med den kunskap om Gud som blivit synlig för dig genom hans verk, Skapelsen? Nu är det sommar och livet har på nytt spirat fram och blivit synligt. Är det bara något som händer? Eller ser du en Tillverkare, en Skapare bakom allt, även om du just nu inte ser honom själv?

Job 42:10-11 Och då ”återupprättade Herren Job… och gav Job dubbelt så mycket som han hade förut. Alla hans bröder och systrar och alla han förut hade känt kom till honom”

När Job erkände Guds storhet, den han såg i skapelsen och ödmjukade sig och slutade orda om det han inte begrep, då gav Gud Job en total upprättelse på alla områden: ägodelar, hälsa och relationer som brutits.

Det finns en mäktig tillverkare, Skapare, bakom allt. Tackar du honom och tillber honom som Gud? Se hela predikan med pastor Bertil Swärd på skplay.se