” Sänd ditt regn” var temat för pastor Emanuel Zethsons predikan denna söndag. Med utgångspunkt från berättelsen om Samuels sorg över att Saul gått bort från Guds vilja talade han om att Gud vill resa upp en ny generation, som inte är beroende av ålder, utan hjärtan som är beroende av honom. David som representerar den nya generationen som Gud reser upp i dag, hade ett hjärta efter Guds hjärta. Detta är vad som måste känneteckna ditt och mitt liv i dag!

Goliat representerar de krafter som vill dominera och regera i ditt liv och i din familj, men liksom David kan du slå ned dina fiender, om ditt hjärta är rätt inför Gud! Pastor Emanuel går sedan in på vilka nycklar du behöver för att övervinna fiendens attacker mot ditt liv. Detta är en predikan du inte vill missa om du vill leva som en erövrare och se Guds regn över ditt liv!