Den första gudstjänsten varje år i Södermalmskyrkan sätter tonen för det kommande årets arbete och den här söndagen var inget undantag. Det var ett kraftfullt möte som andades tro från start till mål med bön, lovsång, dans, videoresumé av 2014, nattvard och predikan. Men det största som hände var ändå de tre som tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Pastor Carolina Torebring ledde inledningsvis hela församlingen i bön och tackade Gud för allt Han gjort på Golgata kors, att det gamla är borta och något nytt har kommit. 2015 är en ny början och vi ska se en ny ande av erövring för 2015.

Pastor Helena Soto lyfte i offertalet fram änkan i 2 Kung 4. Profeten uppmanade henne att samla så många kärl som möjligt och Gud skulle göra ett mirakel – att fylla varje kärl med olja. Kärlen representerar vår tro, vårt hjärtas drömmar. Gör detsamma som änkan som sökte ett ord från Gud för sin situation. Gud gjorde ett mirakel. Låt det du har få användas. Vad har du hemma? Hur många människor vill du se i den här församlingen? I ditt hem? Vår tro blir obegränsad hos Honom och våra perspektiv förändras.

Pastor Lennart Torebring predikade om passionen till Jesus, att återvända till och leva i den första kärleken till Honom. Vi lär känna Jesus genom Bibeln, Guds kärleksbrev till oss. Där hör vi hans röst i varje löfte, i varje kärleksfullt ord och i varje förmaning. I uppenbarelsebokens andra kapitel talar Jesus till församlingen i Efesus. Jesus berömmer församlingen för dess arbete, uthållighet, längtan att leva i rättfärdighet och sanning men ger sen en förmaning som slår undan benen på allt annat som församlingen dittills hade åstadkommit: församlingen var inte passionerad för Jesus, motiven var inte de rätta. När jag läser detta, sa pastor Lennart, så skälver jag ända in i märgen. Trots att församlingen i Efesos hade gjort allt rätt och varit så trofasta och uthålliga, så skulle ljusstaken flyttas ifrån dem om de inte kom tillbaka till den första kärleken.Lampan skulle slockna, välsignelsen utebli och ingen frukt skulle bli synlig. Detta får aldrig någonsin hända oss! Men Jesus ger oss tre nycklar:

1. Tänk på varifrån du fallit
2. Omvänd dig
3. Gör dina första gärningar

Det är i vår kärleksfulla, passionerade relation med vår Frälsare, som vi kan bära frukt som hans församling och se en väckelse i vårt land. Låt oss därför denna dag som församling proklamera att 2015 ska bli ett år i Kärlekens tecken, ett år då vi alla lägger av allt som hindrar oss från att sätta Jesus före allt annat. Jesus – Restore my passion, upprätta min passion!