Denna vecka började församlingens årliga böneveckor ”Restore my passion”.

Att se församlingen strömma in i kyrkan från sina arbeten för att söka Gud kväll efter kväll är en sann glädje. Första kvällen talade pastor Lennart om kraften i Jesu blod som ett beskydd för våra liv. Bönen blev sedan ett en  kraftfull omvändelsebön .På tisdagskvällen talade pastor Carolina om det blod som Jesu utgjöt i Getsemane för att friköpa oss från uppror, känslomässiga sår och övergivenhet. Kvällen präglades av bön för inre helande och många vittnade om att Jesus hade rört starkt vid deras hjärtan. Bönen fortsätter nu varje kväll denna vecka och nästa. På fredag är den sammankopplad med vårt ordinarie ungdomsmöte som startar klockan 19.00. Alla är varmt välkomna oavsett ålder att ta del av denna kväll av helande bön, då Pastor Lennart kommer att predika Ordet och betjäna i förbön.