Pastor Carolina Torebring predikade ett starkt budskap om att vara redo för det som kommer utifrån Psaltaren 29:10–11: Herren satt på sin tron när syndafloden kom, Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.”

Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Syndafloden var ingen överraskning för honom, och det som kommer att ske i framtiden kommer inte heller att förvåna Gud. Han vet vad som sker och vad som kommer att hända. Det slutar inte med Gud vet vad som händer utan Herren ger makt åt sitt folk! Gud har gett dig makt och auktoritet i namnet Jesus, att råda och regera över dina omständigheter. Vi behöver se och förstå det vi har i Gud, och agera utifrån det. Gud har gett makt åt sitt folk, Han har välsignat dig med frid som övergår allt förstånd, Han har gett dig ordet att stå på och be ut.

Det är dags för oss att resa oss upp och förstå den tid som vi lever i. Vi behöver vara som de fem jungfrurna som hade olja i sina lampor. Gud vill ta oss på djupt vatten och bli uppfyllda av hans kraft. Det är tid för väckelse och mirakel. Det är en tid då Gud vill resa sin församling för att gå över Jordan och erövra nationen för Kristus, därför behöver vi förbereda oss för det som kommer. Vi kan se fält där skörden är mogen, men är vi kan inte bara se skörden – vi behöver bärga den. Frågan är: Är du redo och hur blir vi redo? Se hela predikan på SKplay.se