Härlig gudstjänst idag med ps Carolina Torebring! En av höjdpunkterna var välkomnandet av 46 nya personer in i den stora kyrkfamiljen!
Pastor Carolina predikade ett starkt budskap med mycket passion där fokus var erövring och de steg vi behöver ta för att inta det som Gud har lovat oss!

”Guds vilja är att vi ska komma in i hans planer och allt som han har tänkt för oss. Gud vill därför att vi som hans söner och döttrar rör oss framåt så att vi kan erövra allt det underbara som han har förberett för våra liv. Gud har även en plan med oss som sin församling och det är att vi ska erövra vår nation för Jesus. Sverige ska bli ett land som är välsignat av Gud!
För att allt detta ska kunna ske måste vi vara villiga att resa oss upp och erövra det som tillhör oss.

Ingenstans kan vi se detta så tydligt i Bibeln som just i berättelsen om Josua och Israels folk, när han kallar dem att inta Löfteslandet. 
Men Gud hjälper dem att inta Löfteslandet genom en process av olika steg. När Gud kallar oss att erövra och att inta nya områden måste vi vara uppmärksamma och göra oss beredda att följa hans instruktioner. Verklig framgång är att leva och vandra med Gud, b
ara då kan vi leva i vårt syfte och i vår kallelse!”

Se hela predikan på www.skplay.se