En stark nöd för vårt älskade Sverige präglade hela gudstjänsten idag och vi bad för landet. Många områden i vårt samhälle, som tidigare varit starka, är idag nedbrutna. Ordet för 2016 som pastor Lennart Torebring delade med församlingen idag är Rebuilt the wall – återställ muren.

Pastor Carolina Torebring läste från Jesaja 61 och proklamerade att vi det här året ska resa upp murar i Sverige som idag ligger i ruiner. Gud älskar dig och vill hela ditt hjärta så att du kan komma in i din kallelse och bygga upp det som är nedbrutet. Se dig inte tillbaka, sträck dig framåt mot det nya som Gud ska göra i och genom ditt liv under 2016.

Pastor Sofia Muñoz delade flera härliga vittnesbörd om mirakel i människors liv och bjöd sen fram pastor Michael och Louise Torebring som berättade om det nya upplägget i barn- och ungdomsarbetet. Samlingsnamnet blir WAO – We Are One och arbetet expanderar. Förra året bad vi med 80 ungdomar till frälsning och vi är förväntansfulla på vad Gud ska göra i år.

Pastor Lennart Torebring delade det ord som ligger till grund för arbetet under 2016. Nehemja blev förkrossad när han hörde vilken situation Israels folk befann sig i. De led nöd, stadsmuren var nedbruten och beskyddet saknades. Idag kan vi konstatera att Sverige är i obalans och det råder förvirring på många områden. Sekulariseringen av vårt kristna arv, synen på Israel, fundamentalistisk islam, nedmonteringen av familjen, respekten för de oföddas liv – det finns många argument mot vårt land. Det som raserar beskyddet är synd och trolöshet mot Guds ord. Vi behöver därför ropa till himmelens Gud och ta emot Jesu hjärta och nöd som driver oss in i bön och fasta. Vi behöver äga de avgörande karaktärsdrag som präglade Nehemjas liv: Ett genuint omsorgshjärta, bön och överlåtelse till arbetet med att återigen bygga upp murarna. Ta del av pastor Lennarts starka predikan på www.skplay,se eller genom vår podcast.