Runt 300 personer samlades varje vardagskväll för bön under förra veckan och nöden för vårt land var mycket påtaglig. Många ungdomar fick ett förnyat Gudsmöte under fredagskvällens WAO då pastor Lennart och Carolina talade. Sju ungdomar tog emot Jesus. Vilken glädje!

Ett härligt par i församlingen, som snart flyttar till en annan del av landet, gav oss en varm hälsning under gudstjänsten: “Fortsätt älska Jesus, fortsätt älska människor och fortsätt vara trofast i den församling Gud dit Gud har kallat dig. Då ska du bära rik frukt!” 

Pastor Lennart Torebring gav oss en fortsättning på temat Rebuilt the Wall, som han inledde förra helgen. Nehemja fick Guds favör. Kungen gav honom tillgångar för bygget. På liknande sätt har Gud gett oss sin favör och försett oss med tillgångar. Vi har till exempel tjänstegåvor från hela världen som uppmuntrar och utrustar oss och jag är så tacksam för vår vänförsamling i Bogota! Men utrustning räcker inte, vi behöver en struktur. Och vi behöver stå tillsammans och arbeta i enhet, precis som Israels folk gjorde runt Nehemja. Detta är nycklar som ger oss framgång i att bygga upp murarna i landet. Fem personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Ta del av hela denna starka och innehållsrika predikan på www.skplay.se eller vår podcast.