Vi är så tacksamma till Gud att vi ständigt ser nya besökare komma till våra gudstjänster! Idag tog fyra personer emot Jesus och samtliga erbjuds plats i någon av församlingens cellgrupper.

Pastor Emanuel Sethson predikade runt temat Rebuilt the Walls och fokuserade på portarna som Nehemja lät återställa. Det finns en symbolik bakom varje port med många beröringspunkter till våra liv idag. Utan portar fanns ingen kontroll över vad som fördes in eller ut i staden. På samma sätt är det för oss idag – när muren är uppbyggd och portarna är på plats så ger det oss trygghet och balans i livet och vi begränsar möjligheten för vår fiende att slå emot oss. Hur viktigt är till exempel inte givandet, vår personliga kallelse och vår frälsning? Det finns en port namngiven för allt detta, liksom för sanningens ord, renhet och förlåtelse. Och ännu mer. Ta del av en mycket innehållsrik och stark predikan på www.skplay.se eller via vår podcast.