Nils-Erik Nordström talade för bibelsällskapet Gideoniterna. De har genom åren delat ut närmare två miljarder biblar i över 200 länder! Pastor Carolina Torebring refererade till veckans besök av biskop Oriel Ballano från Filippinerna. Han varnade oss starkt för att vi omedvetet kan skapa oss en egen bild av vem Jesus är, en bild som inte överensstämmer med den Jesus vi finner i Guds Ord. Han uppmanade Europas kristna att vända om och tillbe den sanne Jesus.
Pastor Carolinas predikan var rak och utmanande: ”Är Jesus med på din resa?” När vi tar emot det fulla evangeliet så blir vi oundvikligen Jesu lärjungar. Om vi säger att vi är frälsta men det inte märks något på oss, på våra familjer eller på våra grannar så har evangeliet inte fått göra sitt verk i oss. Älska Gud först och omsätt din kärlek till Honom i praktisk handling. Lev i den första kärleken till Jesus, låt dig ledas av den Helige Ande överallt där du går fram och öppna ditt hem för människor omkring dig! En person tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Missa inte denna predikan! www.skplay.se