Pingstdagen blev ett annorlunda möte. Förutom stark lovsång och en påtaglig Gudsnärvaro, kom den första delen av gudstjänsten att bli en minnesstund för församlingens tidigare pastor Bror Spetz. Den 1 juni var det sju år sedan Bror Spetz fick hembud till himlen.Med bildspel, tal och blommor till hans änka Ingalill fick många nya medlemmar lära känna lite mer om församlingens historia.

Som en extra välsignelse blev det dop med tio nya kandidater varav en, var ett mycket älskat barnbarn till pastor Bror. Vi vill ge en stark uppmuntran till alla som ber för sina barn.

Pastor Lennart predikade sedan om livet med den helige Ande. Genom Ordet lyfte han fram Andens personlighet och karaktär samt talade om att vi kan förlora Andens närvaro utan att vi vet om det, om vi förhärdar våra hjärtan och kompromissar med världen. Vi ska ta emot elden men även vandra i en nära gemenskap med Anden. För att det ska kunna ske måste vi ge den Helige Ande ett större utrymme i våra liv, på samma sätt som Sunnemitiskan i 2 kungaboken 4 som gjorde ett rum på taket till profeten. Gudstjänsten avslutades med stark bön för nästa söndags gudstjänst i Kungsträdgården.