Feststämning i Södermalmskyrkan! En glädjesprudlande man, en av församlingens nya medlemmar, omfamnade pastor Lennart Torerbing vid medlemsintagningen och tog en bild med en selfie-pinne. Ungdomspastor Michael Torebring berättade om drömmen för vår församling och många berördes djupt av det mycket uppmuntrande budskap som ledaren för pingstsamfundet i Sverige, pastor Pelle Hörnmark levererade. Flera personer tog också emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Låt inte din dröm gå förlorad på grund av fruktan – Jesus ger dig kraft och mod att erövra din dröm. Oavsett hur det ser ut runt omkring dig eller vad som än ligger framför dig så säger Jesus till dig: känn ingen oro och var inte rädd.​ !

Uppdraget i missionsbefallningen är stort men det stora är också att Jesus säger: ”Jag är med dig alla dagar intill tidens slut”. Fega inte ur. Det är lätt i Sverige att tystna i det klimat vi har idag, att inte säga vad man tänker och tycker. Vi ser ju vad som händer i världen och vad media skriver. Vi behöver uppmuntra varandra och säga de här orden som Gud sagt genom hela historien: frukta inte och var inte rädd. ”Om Gud kallar dig in i nånting som är okänt för dig så kom ihåg – det gör inget med en okänd framtid för du känner den Gud som redan är där.”

Ta del av hela predikan nedan eller på www.skplay.se