Under hela påskveckan har Södermalmskyrkans gudstjänster haft ett enda fokus: Jesus Kristus, kristendomens kärna och stjärna. Från måndag till torsdag under stilla veckan kunde människor komma till kyrkans café för en stunds reflektion kring påskens tema. Under skärtorsdagskvällen delades nattvarden ut och pastor Carolina Torebring lyfte i sin predikan fram att Jesus blev förrådd och övergiven i vårt ställe och att vi för alltid kan leva omslutna av Guds kärlek och närhet. På långfredagen predikade pastor José Soto om Jesu väg till korset – platsen där Jesus gav allt så vi kan få ett nytt och evigt liv. På fredagskvällen såg ungdomspastor Michael Torebring & församlingens alla ungdomar en starkt berörande film om Jesu liv och på söndagen talade pastor Bertil Swärd om Jesu uppståndelse. Han konstaterade att vi ännu idag ser konkreta bevis för att korsfästelsen verkligen ägde rum genom alla de tecken och mirakler som sker i Jesu namn.

Vi tackar Gud för den här veckan! Bara vid söndagsgudstjänsten tog sex personer emot Jesus och många har blivit djupt betjänade och uppmuntrade av påskens budskap: Jesus lever! ​

Se söndagens gudstjänst på www.skplay.se eller här nedanför