Skärtorsdag 18.00
Getsemanekväll med nattvard
En stillsam kväll / En betraktelse av Jesus väg till korset

Långfredag 18.00
Passion Worship Night
En lovsångskväll av tacksamhet

Uppståndelsesöndag 10.00
Oh happy day, He is Risen
Vi firar Jesu uppståndelse