Den 7-9 februari är det öppethus på School of Lights, kl 8:30-12:00 i kyrksalen. Pastor Carolina Torebring kommer att undervisa utifrån temat: helande. Välkomna!