Den 5-9 Mars är det öppethus på School of Lights, kl 8:30-12:00 i kyrksalen. Vi kommer att ha Johnny Foglander på besök, vilket vi är mycket glada över.

Johnny är en mycket populär och erkänd bibellärare, både nationellt och internationellt, som har varit i tjänst i snart 40 år. Han har jobbat med församlingar i fem olika världsdelar, undervisat över 25000 bibelskolelever, medverkat i seminarium, konferenser och TV-program. Johnny har även skrivit fyra böcker och driver podcasten ”Everyman’s Theology”. Under veckan som han är här på besök kommer han att undervisa utifrån temat: Den Helige Ande och hans gåvor.

Varmt välkomna!