Pastor Sofia Muñoz proklamerade månadens nya tema: NO LIMITS! Gud vill att vi ska se nya saker, drömma det omöjliga. Den här månaden vill Gud bryta ner begränsningar som till exempel dåligt självförtroende, fruktan eller synd. Vi ska få se att det finns inga begränsningar för den tror på Jesus.

Pastor Lennart predikade över det nya månadstemat. Gud förde mig till en person, sa pastor Lennart, som visade mig att jag inte behöver leva ett begränsat liv, min fru Carolina! Tacka Gud för de personer som hjälper dig att komma ur dina vanliga rutiner. Nu har vi haft en underbar konferens och Gud gav oss en ny början. Vi sträcker oss efter att få föra många människor i Stockholm till Jesus. När man väntar barn gör man plats för den nya personen. Precis så ska vi tänka – vi ska röra oss i en dimension av tro. Gör plats för människor i ditt hjärta, öppna ditt hem och ditt liv för andra. Gå inte omkring med skuld och skam, lev inte i fruktan. Du är Guds barn och med i hans team!
Sex personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten! Ta del av predikan på vår podcast eller på skplay.se.