”Nu sjunger mitt hjärta av kärlek till Dig, Herre!” En ljuvlig atmosfär av lovsång och tillbedjan präglade inledningen av gudstjänsten och det är en fantastisk syn att se människor från alla jordens hörn komma tillsammans och lovsjunga Jesus, vår gemensamme Frälsare och Herre.

Pastor Jens Skoglund predikade utifrån titeln ”Love like a boss”, att vara hundraprocentiga i vår kärlek till Gud och till människor. Han utgick från det bibelord som Gud lagt på våra pastorers och församlingens hjärta i Uppenbarelseboken kapitel 2:1-7. Pastor Jens frågade retoriskt: Vad säger detta oss om Gud och om människor? Med sedvanlig humor och med flera av Bibelns karaktärer som exempel konstaterade pastor Jens att vi ska tjäna Gud med rätt motiv, att vi är Guds vänner och inte robotar. Gud vill att vi ska förstå varför vi gör saker och utifrån vår kärleksrelation med Jesus ska vi se vår stad och vårt land förvandlat. Love God like a boss! Tre personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten. Missa inte denna predikan! Du finner den nedan och på www.skplay.se.