Det har varit en fantastisk vecka i Södermalmskyrkan när vi öppnat upp för gudstjänst fyra gånger utöver de vanliga gudstjänsterna. Över 80 personer har kommit till tro dessa kvällar och det finns inger mer att säga än – TACK JESUS!

Denna söndag samlades församlingen för att lyssna till Martin Leván. Titeln på predikan var ” Levande vatten” och budskapet handlade om Den Helige Ande.

Joh 7:37-39 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus upp och ropade: ’Om någon törstar så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger.’ Detta sade han om Anden som de skulle få som trodde på honom . Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten , eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Ö”Jesus talar här om den Helige Ande. Gud hade en plan från tidernas begynnelse som snart skulle gå i fullbordan, men det krävdes att Jesus skulle bli ”förhärligad”. Vad betyder det?? Jo, genom döden på korset och den UPPSTÅNDELSE som skulle ske 3 dagar senare skulle Jesus sedan återvända till sin himmelska härlighet, dvs förhärligas och NÄR han hade blivit FÖRHÄRLIGAD (återvänt till himlen) så skulle ett nytt kapitel i Guds plan för mänskligheten inledas där den Helige Ande skulle ta en central roll här på jorden!”

Men nu så kommer DHA in på scen…. årtusenden efter att profeterna hade profeterat så får ca 120 personer som i flera dagar trofast väntat i det som kallas ”den övre salen ” vara med om nåt av det mest fantastiska som en människa kan få vara med om!

Utan DHA kan vi inte vara effektiva lärjungar till Jesus. Jesus visste det och därför var hans sista instruktioner till sina lärjungar att dom INTE skulle lämna Jerusalem utan att ha fått ta emot DHA! Om dom hade lämnat Jerusalem och börjat predika i egen kraft så hade evangeliet troligen aldrig tagit fart och spridits till vår tid.

Se hela gudstjänsten på http://www.skplay.se