Underbar lovsång och gudsnärvaro på dagens gudstjänst. Pastor Emanuel Zethson predikade ett starkt budskap om Guds rike, och fortsatte på månadens och årets tema – Let your kingdom come.

”Tillkomme ditt rike” Hur ser det ut med det i ditt liv? Är det ditt hjärtas begär? Är det verkligen en sann längtan i våra hjärtan? Ordet kommer från den kända Fader vår-bönen som över en miljard människor i vår värld har bett, men bönen kan lätt bedjas av slentrian, utan verklig uppenbarelse av dess betydelse. Vi behöver vakna upp för Guds rike, och söka Hans rike på samma sätt som det står i Matt.6:33. Söka ständigt och oupphörligt.

Hur mycket ivrar vi efter Guds rike och hur ofta prioriterar vi vårt egna? Om vi förstår innebörden och sätter hans agenda först så kommer det andra tillfalla oss. Att söka Guds rike och be ut ”tillkomme ditt rike” behöver bli vår prioritet, vår längtan och vårt hjärtas rop – låt ditt rike komma.

 

Se hela predikan på SKplay.se