Fullsatt kyrka med förväntansfulla hjärtan denna uppstartssöndag 2018! Pastor Lennart talade utifrån årets tema ”Let your Kingdom come”. 2018 är året då vi ska se Guds rike bli etablerat på varje område av våra liv men också i vårt älskade Sverige!

Ett nytt år är som ett nytt kapitel i våra liv. Men det är även ett nytt kapitel i vårt lands historia. Sverige är ett land som har varit välsignat av Gud under lång tid. Men det är även ett land som valt att vända sig bort från Guds vägar och Guds vilja på många olika plan. Av den anledningen ser vi i dag ett land med större utmaningar än någonsin och människor som undrar vad som kommer att ske när ett nytt år träder in.
Vad kan du och jag göra, för att åter igen få se Guds hand röra sig på ett starkt sätt över vårt land?
Vad kan du och jag göra för att våra barn och kommande generationer ska få leva i ett land som på nytt kan få uppleva Guds välsignelser?

Låt ditt rike komma Fader! Låt din vilja ske! Såsom i himlen, så och på jorden! 

När vi ber, ”låt ditt rike komma”, så ställer vi oss under hans mäktiga auktoritet och erkänner hans rike. Vi ger vår egen vilja till Jesus för att Guds vilja ska ske framför vår egen. Det är inte vad vi vill, utan vad han vill, som ska vara vårt hjärtas begär.
När vi ber att hans rike ska komma, så ber vi det, för att han ska bli förhärligad i oss och på jorden!

Pastor Lennart uppmuntrade hela vår församling att ta den här bönen till sina hjärtan det här året, och verkligen be att Guds rike ska komma, till var och en personligen och till vår församling. Men även till vårt älskade land Sverige.

Under Gudstjänsten avskiljdes Sham och Miriam Tekeste som pastorer, vi är stolta över att dessa underbara människor till Södermalmskyrkans pastorsteam!

Se hela gudstjänsten på www.skplay.se