Till fantastiska kulisser, föreställande Edens lustgård, och mäktiga ljudeffekter höll Barnkyrkan ett drama om när Gud skapade människan.  Hela skådespelet mynnade ut i ett starkt crescendo med lovsång om himlen. Söndagens 12:00 gudstjänst var en familjegudstjänst med rubriken ”Låt barnen komma till mig”.

Pastor Carolina avtackade barn koordinater Yasmin Carlsson och välkomnade familjen Hedin in i Barnkyrkans arbete som huvudansvariga inför hösten. Hon intervjuade även några ungdomar som gjort Jesus känd i sin skola!

Evalotta Lindgren predikade sedan över mötet tema – ”Låt barnen komma till mig”. – Jesus öppnar famnen för oss alla, både stora och små. Som förälder måste du skapa förutsättningar för att dina barn ska få möta Jesus, berättar Evalotta. Det måste finnas möjlighet, och vara naturligt, för barnen att möta Jesus! Det är inte i första hand kyrkans uppgift – det måste finnas naturligt i hemmen. Dina barn gör inte som du säger – utan som du gör! Därför behöver du ständigt leva i en öppen relation med Jesus, det är inget du ska dölja för dina barn.

Du kan se hela söndagens 12:00 predikan nedan, eller på skplay.se