”Gud skapade allt med sina ord och det han säger är mäktigare än vad alla makthavare kan tala ut med sin mun, det är starkare än religion, terror, löpsedlar eller något annat som vill resa sig emot Guds ord.” 
Efter veckans slutgiltiga besked inom politiken så valde Ps Lennart Torebring att predika ett starkt och uppmuntrande ord om kraften i Guds eget ord. Titeln var ”landet är ännu vårt” och i tre punkter förklarade han vad Församlingen behöver göra för att kunna erövra sitt land för Jesus.
Gräs torkar, blomster vissnar, när HERRENS Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet.” Isaiah 40:7-8
Hans ord består för evigt, från släkte till släkte. Församling har makten idag i det som vi talar ut och genom Guds ord.

  • Omvändelse

När ett land lever i orenhet då är risken att församlingen hamnar i orenhet och att gränser suddas ut och man tappar fokus. Fiendens plan är att sätta människor i slaveri som vill plåga deras liv i den här tiden. Du måste förnyad i ditt sinne, en rening, förkrosselse och omvändelse från djupet.

  • Sök Gud

Vi måste vara under Guds vingar. Hemligheten i framgång på varje område är att vi söker Gud för att han är Gud.
Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter: Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel. Psalms 27:4

  • Lyd Guds ord

Vi tillhör Jesus! DHA hjälper oss att följa Guds ord.
Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Psalms 1:1-3

LANDET ÄR ÄNNU VÅRT FÖR ATT VI HAR SÖKT HERREN!

Se hela gudstjänsten på skplay.se