Både pastor Lennart och Carolina mötte församlingen idag och delade på ett personligt sätt sina tankar kring förra helgens G12-konferens. De återkopplade till de profetiska tilltal som kommit under konferensen och fastslog var församlingen befinner sig nu och vägen framåt. Pastor Lennart berättade om vägen in i G12-visionen och hur församlingens förre pastor Bror Spetz tog visionen till Sverige. Han klargjorde att Södermalmskyrkan är en cellförsamling och att målet för varje församlingsmedlem är att själva bli en Jesu lärjunge, att vinna människor för Honom och leda dem till Jesu efterföljelse – och vilken glädje och tillfredsställelse det ger.

Pastor Carolina inledde sin predikan med att säga att ”Vi måste – om vi älskar Jesus och tror på Korset och himlen, om vi älskar vårt folk och den här världen – resa oss upp, ta vårt kors och följa Honom och göra det han befaller oss.” Så mycket står på spel för så många människor. ”Vi som pastorer och ledare kan med säkerhet säga att Sverige är i vågskålen. Om vi inte lägger undan all religiositet så kommer inte det här landet förändras.” I Lukas 5 ber Jesus Petrus att få låna hans båt, hans arbetsredskap. En mirakelfångst följde. Jesus frågar oss idag: Får jag låna din båt? Kan du med dina krafter ro ut en bit? Du ska få se ett mirakel! Ro ut från dina invanda rutiner, gå ut till människor med Korsets budskap och du ska få en mirakelfångst.