Påsken – en underbar högtid med Korset i fokus. Vi är så glada och tacksamma till Gud för alla de som hörsammade budskapet om Jesus och tog emot Honom som sin personlige Frälsare! 

Samtliga påskgudstjänster var mycket välbesökta och hungern efter Gud är påtaglig! Torsdagskvällens Getsemanekväll gav tid för reflektion över händelserna i trädgården på Oljebergets sluttning och pastor Annika Svärdh läste längre bibelstycken om hur Jesus blev förrådd och utlämnad till att dömas. Två personer tog emot Jesus. Fredagkvällens Passion Worship Night blev en stark påminnelse om Jesu offer och väg till Korset och tio personer blev frälsta! Vid söndagens gudstjänst predikade pastor Lennart Torebring om alla de sju tillfällen som Jesus utgjöt sitt blod och vad det betyder för oss. Fyra personer tog emot Jesus! 

Vet du vad Jesus egentligen gjorde för dig när han offrade sitt blod? Ta del av pastor Lennarts mycket kraftfulla och livsförvandlande budskap på www.skplay.se eller genom vår podcast! Jesus friköpte dig från upproriskhet, från svek och övergivenhet. Han betalade priset för din sjukdom och tog din fattigdom. Han gav dig kronan av auktoritet tillbaka och betalade priset med sitt eget dyrbara blod för din heder och värdighet. Han lät sig spikas fast på korset och med blodet från sina händer löste han dig att ge kärlek och visa godhet mot dem du har omkring dig. Hans fötter genomborrades så att du kan gå i enlighet med Guds vägar för ditt liv. Och hans hjärta brast för dig när han bar våra synder och mänsklighetens kanske värsta sjukdom – förkastelse. Din himmelske Fader älskar dig så oerhört mycket att han utgav sin ende son till att offras för dig. Missa inte detta budskap!