Både glädje och allvar präglade gudstjänsten i Södermalmskyrkan idag. Utifrån profeten Jeremias kallelsestund i det första kapitlet av Jeremia bok talade pastor Lennart om hur viktigt det är att göra sin kallelse och utkorelse fast.

Pastor Lennart inledde sin predikan med att konstatera vilken glädje vi känner efter konferensen och den förväntan vi har på Gud att en underbar väckelse ska bryta fram i vår stad och i vårt land! Pastor Lennart lyfte fram sju viktiga förhållningssätt och principer när det gäller att komma in i sin kallelse och du kan ta del av dem alla på www.skplay.se. Han frågade: Varför lever du egentligen? Utforska vad Gud sagt om dig ända sen du formades och lev just där, i din kallelse. Gudstjänsten avslutades med att var och en fick möjlighet att identifiera vilka personliga hinder som finns för att leva fullt ut i sin kallelse. Pastor Lennart ledde i stark gemensam bön. Sex personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.