I dagens möte gick startskottet för sommarens stora evangelisationssatsning som nu startar den 1 juli. Mötet började med att ljuset släcktes ned och ett tiotal dansare äntrade scenen och dansade till Soulfire Revolutions låt Revival. Sofia Munoz gav sedan en gedigen information om hur juli månad kommer ser ut. I mötet gavs en hälsning av Pastor Linda Zuniga och Evangelist Carlos Recinos från församlingen SOS Church i Stockholm som anslutit sina hjärtan till utmaningen.

Pastor Carolina och pastor Emanuel predikade sedan två budskap om vikten att komma med goda nyheter så länge det är dag och att inte slänga bort sin  frimodighet som har med sig stor lön.

Du kan se hela predikan och få all information från mötet nedan, eller påwww.skplay.se