Kick off för hösten 2016 blev en mäktig söndag med stark lovsång, nattvard och en påminnelse om församlingens dröm. En highlight under mötet var när pastor Michael och Louise Torebring visade filmen från sommarens ungdomsläger där 150 ungdomar fick möta Gud starkt. Att se ungdomarna sakta promenera ut i vattnet i sommarnatten för att se sina vänner döpa sig var en mäktig syn. Rislampor och tomtebloss lyste upp natten när ungdomarna dansade och prisade Gud på stranden. Pastor Lennart predikade utifrån kung Asas liv i 2 krön.14:7 om att landet ännu är vårt för att vi har sökt Herren vår Gud. Tre saker som Asa gjorde var att bryta ned avgudaaltarna, uppmanade folket att söka Gud och att lyda Guds Ord. Pastor Carolina talade om det profetiska Ord som Gud gett vår församling från Josua. 1:1-9 och uppmuntrade alla att låta det Ordet bli en del av våra liv så att vi kan erövra nationen för Jesus.