”Kriget för Sanningen” var titeln på söndagens två starka möten i SödermalmsKyrkan. Med stor skärpa och tydlighet talade pastor Jim Reimer från Portugal om den strid som pågår mot Guds församling i denna tid.

Efter att ha undervisat vid Södermalmskyrkans Bibelskola under tre dagar om andlig krigföring kände han sig manad att dela detta starka väckelsebudskap även under vår adventssöndag. Det blev ett profetiskt allvarligt budskap riktat till hela Kristi kropp i Sverige och ett budskap som i sanning banar och ”bereder väg åt Herren” som församlingen sjöng inledningsvis i mötet. Se detta möte och lyssna till budskapet i sin helhet här nedan eller via skplay.se. Ett extraordinärt möte med ett radikalt budskap i en tid då sanningen vacklar på torget!