Den andra adventsgudstjänsten detta år började med några härliga nummer från församlingens årliga julkonsert som pågått för fulla hus i helgen. Det blev med andra ord en lite annorlunda start på mötet. Sedan predikade pastor Lennart om Jesus – församlingens klippa.

För tredje söndagen i rad har temat varit att bevara grunden och fundamenten för vår tro. Pastor Emanuel Zettsson och teolog Jim Reimer har talat över detta ämne de föregående veckorna. I dag undervisade församlingens pastor Lennart Torebring om vikten av att vi inte kommer vid sidan om de grundläggande fundamenten i den kristna tron. Inte ens en ängel från himlen har rätt att förändra Ordet.

Lagen gavs endast en gång till Mose och Israel, och det Gud sagt skulle fullföljas. Inget skulle läggas till eller dras därifrån. Gud har alltid varit noggrann med originalet. Samma sak är det med det som Gud gett oss som församling i dag. Kristus lade grunden och apostlarna i den första församlingen byggde vidare därpå.

Det finns en mönsterbild för församlingen och den är även en förebild på det som kommer i himlen. Hur viktigt är det inte att vi inte avviker från den mönsterbild han gett oss i sitt Ord. De religiösa ledarna på Bibelns tid gjorde det svårt för folket att komma till Gud, men lärjungarna var frimodiga och starka för att de hade varit med Jesus. Religion förlamar och binder men Jesus befriar.

Vi måste leva det enkla Kristuslivet och hålla oss nära hans hjärta i denna tid. Vi behöver be för Kristi kropp, våra bröder och systrar i det här landet. Vi behöver be för kyrkans ledare i alla samfund och kyrkor i vårt land. Lyssna till hela budskapet i sin helhet och bli än mer rotad i din tro på Jesus Kristus!