Det är en ära och stor glädje för oss att nästan varje helg få möta människor som aldrig besökt vår kyrka förut. Vi kan konstatera att det finns en hunger efter Gud i vår stad och i vårt land. Ungdomarnas julfest på fredagen var mycket välbesökt och pastor Michael Torebring fick be med fyra personer till frälsning. Vid söndagens gudstjänst tog tre personer emot Jesus och var och en erbjuds plats i en av församlingens cellgrupper.

Martin Leván pålyste om att vi håller öppet på julafton för den som inte har någon att fira jul med. Mer information kommer nu på söndag. Pastor Jens Skoglund predikade över decembertemat Love came down och han gjorde en snabb tillbakablick genom historien. Ser vi det stora perspektivet är det lättare att förstå hur vi själva passar in i Guds plan.
Efter Malaki var det tyst ifrån himlen i över 400 år tills Jesus kom till jorden. Vi lever i en mycket speciell tid just nu och idag är det allt annat än tyst. Vi har tidsåldrarnas slut inpå oss och allt händer med en rasande fart. Vi behöver leva våra liv som Jesu lärjungar på alla områden – då prioriterar vi rätt, stressen släpper och vi lyckas med det vi gör.
En matnyttig och uppmuntrande predikan som du kan ta del av på www.skplay.se och via vår podcast.