WAO, We are One – fredagens ungdomsmöte med pastor Louise Torebring – var mycket uppskattat och flera ungdomar tog emot Jesus. Pastor Jens Skoglund predikade på söndagsgudstjänsten och utvecklade temat Rebuilt the Wall ytterligare. Två personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten. 

Pastor Jens konstaterade inledningsvis att var och en måste bestämma sin egen väg i livet. Avgörande är vilka förhållanden som råder runt omkring. I fallet med Israel så hade de inget avgörande inflytande över staden när muren och portarna var nedrivna. Först när dessa var återställda kom möjligheten att faktiskt själv bestämma hur man ville ha det. De kunde till exempel avgöra vilka som skulle komma in och ut och vilka seder man ville ha. Pastor Jens återkopplade till förra söndagens predikan och fastslog att när portarna är på plats i våra liv, som tex frälsningen och kallelsen, så tar vi själva kommandot över vår egen framtid. Vi vet vart vi är på väg. Vi kan leva ett enklare liv, det är vi och inte andra som styr och våra liv får en mening. En konkret och tillämpbar predikan, missa den inte! Ta del av den på www.skplay.se eller via vår podcast.