Det var en gripande gudstjänst denna söndag med besök av överlevaren från förintelsen, Frans Kohn samt Israels ambassadör Isaac Bachman med fru Osnat som avslutar sin period här i Sverige i sommar. Ambassadörsparet som under dessa år blivit goda vänner med pastor Lennart och Carolina Torebring, tackade från djupet av sina hjärta för den värme och kärlek de fått uppleva från pastorerna och församlingen. De sa uttryckligen att Församlingens kärlek gjort skillnad under deras vistelse i Sverige.

Pastor Emanuel Zethson talade ett tydligt och starkt budskap om varför vi som kristna ska stå upp för och välsigna Israel och det judiska folket folk:
– Det som är alarmerande i frikyrkovärlden i vårt land idag är likgiltigheten, tystheten om Israel och det judiska folket, att det är en ickefråga. Men mina vänner, det här är inte en icke fråga, vid sidan av, utan det är avgörande för ditt personliga liv, kyrkan och hela Guds frälsningsplan. Jag skulle kunna ta upp flera historiska, religiösa och profetiska skäl till varför man ska stå upp för Israel men låt oss kortfattat nämna några skäl utifrån Guds ord som är sanningen (2Kor.13:8, Joh.8:32). Vi har en hel Bibel, GT och NT har samma budskap:

  1. Utkorelsen – de är Guds utvalda folk och land
  2. Frälsningen kommer från judarna – vi har en enorm tacksamhetsskuld till dem
  3. Kyrkans skuld till det judiska folket
  4. Guds enorma kärlek till sitt land och sitt folk
  5. Det profetiska ordet – Guds frälsningsplans fullbordan
  6. Det innebär välsignelse för oss

Gudstjänsten hittar du på skplay.se