Israels ambassadör Isaac Bachman och hans hustru Osnat Bachman hedrade oss med sitt besök idag. Deras båda tal förde oss ut på den internationella politiska arenan och de uttryckte också sin stora tacksamhet över vänskapen mellan församlingen och dem personligen. Ulf Kahn från förenade Israelinsamlingen gav också en uppskattad hälsning i slutet av gudstjänsten och en insamling gjordes till deras arbete. Pastor Lennart Torebring välkomnade dem alla med stor värme och uttryckte vår glädje över besöket.

Isaac Bachman zoomade ut från det dagliga samtalet i massmedia till de strategiska utmaningar Israel har. Vi lever, sa han, med en delad identitet som handlar om Israels fysiska placering och våra värderingar. Israel är en pluralistisk demokrati omgiven av länder som inte är det. Vi respekterar europeiska värderingar vilket våra grannländer inte gör. Vi är offer i en konflikt men hålls alltid ansvariga och vi bedöms inte efter samma mall som grannländerna gör av det internationella samfundet. Han förde ett resonemang kring antisemitism och konstaterade att det på FN-nivå saknas mekanismer mot diskriminering, mekanismer som finns i demokratiska länder och som beskyddar minoriteter. Han tog samerna som exempel i Sverige. Detta medför att rösterna från de 57 muslimska och arabiska länderna får orimligt och orättvist genomslag mot Israel som enskilt land. Trots allt vi gått igenom, poängterade han, har vi ändå nått stora framsteg. Vi har bland annat ett eget SIDA som rycker ut till katastrofområden. Vi renar och återanvänder 85% av allt vårt vatten och har utvecklat annan teknologi som varit till hjälp för oss och många andra länder.

Ambassadörens hustru, Osnat Bachman, talade med stor värme om kärleken de mött från vår församling. Vissa dagar är mörka och det kan vara svårt för mig att förstå allt politiskt som sker här i Sverige. En sådan mörk dag, när allt var svart och kallt, kom en underbar blombukett från er med ljus, kärlek och värme. Jag står i evig tacksamhetsskuld till er för detta. Hon avslutade sin hälsning med att be en hebreisk bön av lovprisning till Gud.

Ta del av hela gudstjänsten på www.skplay.se eller hör ambassadörsparets båda tal på vår podcast.