”Israel i fokus” var temat för dagens gudstjänst som kom att bli en festhögtid med Israelisk sång och klassiska inslag i den annars så ungdomliga lovsången.

Israels ambassadör Isaak Bachman var hedersgäst och talade om ”Magin med landet Israel”. Ambassadören ville i dag inte ta upp den pågående konflikten i Mellanöstern utan snarare ge den sanna bilden av vad som verkligen sker genom Israels medverkan utöver världen. Han gav många exempel på hur landet varit starkt delaktiga i olika räddningsaktioner för att hjälpa utsatta länder under katastrofsituationer över hela världen. Landet har även hjälpt sina fiender. Ambassadören gav många exempel på hur man hjälpt tusentals barn som drabbats av hjärtproblem från bland annat Gaza samt barn från Tjernobyl som behövt hjälp efter katastrofen. Israel har även bistått många offer i Syrienkonflikten samt länder som drabbats av översvämning och andra naturkatastrofer. Inget av detta nämns i media utan FN fördömer ständigt landet utan urskillning. Forskningen går framåt med stor kraft och många av Nobelpristagarna har varit judiska forskare.

Ambassadören nämnde många av landets framgångar inom högteknologi och andra områden. På många områden är Israel världsledande och nummer ett.

En annan gäst denna söndag var vår vän och president för ”Förenade Israelinsamlingen” Ulf Kahn, som talade och visade bilder från sitt behjärtansvärda arbete med uppbyggandet av landet. Dagens insamling blev till förmån för alla de tusentals judar som nu lider svår förföljelse i Ukraina. Alla dessa judar erbjuds genom organsationen en framtid i Israel. Dagen slutade med att församlingen sjöng den Israeliska nationalsången.