Colombiateamet var tillbaka och deras berättelser från G12-konferensen i Bogota berörde. Pastor Sofia Muñoz tog fyra personer till hjälp för att ge en tydlig bild av vad G12-visionen innebär i praktiken. Pastor Carolina Torebring predikade med eftertryck över temat: Inta din plats på muren. Tre personer tog emot Jesus i slutet av mötet.

“Han har helat mig, jag är så glad!” Pastor Annika Svärdh vittnade starkt om hur Gud gjort ett mirakel i hennes liv. Hon skickade ut en uppmuntran till alla som just nu går igenom en svår situation: “Låt inte ditt hjärta oroas. Tro på Gud!”

Pastor Sofia Muñoz berättade om vilket starkt intryck G12-visionen gjort på henne från allra första stund då hon 2003 såg en video från församlingen MCI i Bogota: “Det var en vision, det var en plan, det var en tanke från Guds hjärta hur vi skulle kunna nå den här världen och behålla människor ända tills vi kommer till himlen.” Hon lät fyra personer berätta om visionens fyra olika steg: Vinna, befästa, träna och sända. Ärligt, informativt och med ett stort och varmt hjärta för människor.

Det märktes att pastor Carolina Torebring bar på ett angeläget budskap. Hon konstaterade inledningsvis att efter ett besök i Colombia – ett land av väckelse – så inser man att det finns så mycket mer som Gud har för oss. När man ser hur församlingen MCI rest sig och börjat göra det Jesus har kallat dem att göra och när man ser den nivå av tro de lever på så känner man: Gud förlåt oss att vi lever så begränsat. Förlåt oss för vår otro. Vi behöver se på stjärnorna och tro på Gud, att Sverige ska bli ett land av väckelse. Inte bara för en kort period. “Vad Gud vill är att resa upp sin församling i det här landet till att börja höra och göra och vandra och leva som Jesus själv gjorde. En väckelse där vi blir lärjungar i ande och sanning.”
Pastor Carolina predikade sedan om bön – vikten av att du och jag intar vår plats som väktare på muren. Ska vi se väckelse så måste vi be! Ta del av ett starkt och utmanande budskap som kommer att beröra ditt hjärta. Du kan se och höra det på www.skplay.se eller via vår podcast.