Under stort jubel välkomnades idag över 40 personer till församlingen! Vilken glädje! Indien stod i fokus och pastor Lennart och Carolina med team berättade om resan dit. En mycket gripande gudstjänst!

Pastor Carolina läste upp flera härliga vittnesbörd om mirakler i människors liv. Bland dem nämndes en kvinna som var döende men som för cirka två veckor sen fick förbön i cellgruppen. Idag är hon helt frisk! Pastor Carolina berättade från resan och de har verkligen fått uppleva härliga dagar. De har mött indier i olika sammanhang, bland annat våra samarbetspartners för Love Linn Foundation.

Pastor Lennart och det övriga teamet fortsatte berätta från Indien och de var djupt berörda av all den kärlek de mötte från det indiska folket. De träffade människor från jämförelsevis fattiga områden, men många har ändå med Guds hjälp startat egna företag och kan i sin tur hjälpa andra människor. Pastor Lennart lyfte fram att det är oerhört många indier som lider. New Delhi kallas våldtäkternas stad och kvinnorna är oerhört utsatta. Många barn kidnappas från sina familjer och säljs till bordeller. Därför betyder våra skolor enormt mycket och vi längtar efter att starta ännu fler skolor. De får skolgång, mat och kläder och ett beskydd och de driver inte längre omkring. Barnen får någon som i sanning bryr sig om dem.

Vill du veta mer om våra skolor, besök gärna Love Linns hemsida: http://www.lovelinn.se/