Söndagens gudstjänst var helt fullsatt och hade otroligt stark gudsnärvaro. Pastor Carolina predikade utifrån titeln ”In His footsteps”, och om 7 principer om vad lärjungaskap är, om vad det är som skiljer lärjungaskap från folkmassorna. Vi kan läsa i Bibeln om hur stora folkskaror följde Jesus, men det var inte folkskarorna som gick ut och förändrade världen – utan det var lärjungarna. Vad är det då Jesus förväntar av oss som vill vara hans lärjunge? Det är dags att vi står upp, och går och gör det som vi är kallade till att göra – att vara Jesu lärjungar och gå i hans fotspår.

Gå in på SKplay.se för att se hela predikan och för att höra mer om de 7 principerna för sant lärjungaskap!