Fantastisk och stark gudsnärvaro på dagens gudstjänst! Det finns ingenting kan stå emot Gud och hans underbara närvaro – inte ens lite snökaos.
Pastor Bertil Swärd predikade utifrån titeln ”Hur är ditt förhållande med Bibeln?”. där han på ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt berättade och förklarade vikten med Bibeln, att vi läser den samt på vilket sätt vi bör läsa den. Se hela predikan på SKplay.se, och få viktiga nycklar på hur du kan få nytt liv i din bibelläsning. Gud vill säga något personligt till just dig!