Fantastisk lovsång med nattvard och en stark predikan från pastor Jakob Källström, som talade utifrån titeln ”Hör du bruset av regn?”. Vi behöver regn för att det ska växa, den torra jorden ropar efter vatten. Vårt land är torrt – men någonting är på väg att hända. Vi hör om vittnesbörd som händer vi vår församling, vi hör om saker och ting om vi aldrig sett förut – så det har börjar dugga, och snart kommer det börjar regna. Hör du regnet? Ser du molnen? Hör du bruset regn?
Gå in på SKplay.se för att höra hela predikan.