Det är palmsöndagen, en dag till minne av Jesu intåg i Jerusalem. Dagen då folket, med palmblad i händerna välkomnade Jesus som red in i staden på en åsna. Pastor Lennart talade i sin predikan om Hjärtats tro, utifrån Markusevangeliets elfte kapitel. Hur Jesus denna dag inte bara red in i Jerusalem utan också undervisade sina lärjungar om tro, bön och förlåtelse. ”Jeus ger här nycklar till hur vi kan leva i Guds auktoritet, berättar Lennart. Du måste ha en Guds fokuserad tro! Jesus säger senare i kapitlet att vi kan tala till bergen och de ska ge vika. Det kan finnas många berg i våra liv – exempelvis svåra omständigheter, sjukdom, ensamhet, hopplöshet eller ekonomisk brist. Tala ut Guds ord över bergen i ditt liv, så förlöser du tro!

Vill du bli uppmuntrad i tro? Pastor Lennarts predikan finner du i sin fullhet här nedan och, som alltid, på www.skplay.se.

I slutet av gudstjänsten tog flera personer emot Jesus i sina hjärtan.