”Hjärtats tårar” var titeln på pastor Lennarts predikan denna söndag.Det var ett allvarsord för vårt land och en sorg över vad som pågår över hela världen. Vi ser tidens tecken mer synliga än någonsin. Med utgångs punkt från Jeremias sorg över sitt folk och sitt land talade Lennart om de skakningar som går över vår jord. Matt.24:3-14 talar om tidens tecken och vi känner igen oss i många stycken och förstår att nu är de tid för Guds församling att vakna. Dagens predikan bar ett allvarsord men samtidigt ett hoppets budskap när församlingen finner sin plats i ett samhälle på nedgång. Dödsrikets portar ska aldrig vara församlingen övermäktig! Nu är det vår bästa tid! Missade du dagens predikan eller vill höra den igen? Du kan se den här nere eller på skplay.se