Församlingen befinner sig mitt i utmaningen med Hope Tour och det var just ”HOPP” som var temat på dagens gudstjänst med pastor Michael Torebring. Öppet och personligt delade han den mest hopplösa situationen han upplevt i sitt liv men också hur Gud tog honom igenom och gav honom hoppet tillbaka.

Hebreerbrevet 6:17-19a
18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten.

Hoppet vi har i Gud är starkt, oföränderligt och fast. Det är pålitligt och trovärdigt, tryggt, säkert och det är ett ankare för vår själ.


Vad är syftet med ett ankare?

Hindra skepp från att driva iväg till osäkra vatten. Det ger stabilitet när det stormar. Vi kommer alltid driva iväg från Gud, våra mål, den vi älskar, våra drömmar om vi inte är förankrade i hoppet, i Gud.
Det kommer att komma strömmar i ditt liv som vill driva dig bort från Gud och från församlingen. Vaka över ditt liv så att du inte dras med i strömmar av bitterhet, av sorg, av likgiltighet och av oförlåtelse osv. Annars kommer du plötsligt vakna upp på ett öppet och fråga dig själv ”HUR KUNDE JAG HAMNA HÄR”?

Och vi kommer gå igenom stormar på ALLA livets områden, i det ekonomiska, känslomässiga, familjen, arbetslivet, i allt, därför behöver vi va förankrade i hoppet.
Det riktiga hoppet är baserat på Guds ord och inte mina önskningar eller känslor. Det är baserat på vad Gud har SAGT, Hans löften. Gud har gett oss tusentals löften och när vi sätter vårt hopp till de löftena så är det ett starkt, oföränderligt, fast och pålitligt ankare för våra liv.

Se hela predikan på www.skplay.se