Det unga lovsångsteamet ledde församlingen i underbar lovsång och pastor Miriam Skoglund återgav flera vittnesbörd om hur människor fått uppleva Guds ingripande. Ett äktenskap i kris har upplevt en totalvändning efter förbön. Tack Jesus!

Pastor Emanuel Zethson anknöt i sin predikan till barnvälsignelsen som hölls precis innan. Jesus frågade sina lärjungar: ”Mina barn, har ni något att äta?” Han var mån om dem på ett personligt sätt och är mycket mån om hur det är ställt med dig idag. Pastor Emanuel lyfte fram hur Gud genom historien gång efter gång gripit in mitt i människans djupaste smärta. Gud ställer frågan till dig idag: Hur är det ställt? Hur har du det? Jesu omsorgshjärta går ut till dig idag och varhelst du befinner dig i livet så vill Gud vidröra dig.