Evalotta Lindgren, en av Södermalmskyrkan mycket uppskattade predikanter delade ett kraftfullt budskap utifrån Matteus 25 om att vara förståndig, söka Guds ansikte och leva ett förberett liv i en nära relation till Jesus.

Den som är förståndig söker Gud. Den förståndige lever ett förberett liv, tar vara på ordet och handlar på ordet, den förståndige tyglar sin tunga och styrs inte av sina känslor. Det var temat på söndagens 12-möte.

– Gud längtar efter att ha en relation med dig, Jesus var beredd att lämna sin underbara himmel för att han älskar dig så mycket. Han är en gentleman och han kommer inte bara att klampa in i ditt liv. Han vill att du ska gensvara och då kommer han vara där. Han vill tala hemligheter till dig och bli din bäste vän.

En förståndig människa lever nära Jesus och söker hans ansikte.

Två personer tog emot Jesus i slutet av mötet.