En fantastisk gudstjänst och predikan med Emanuel Zethson men också en stark avslutning på november månad! Över 20 personer döpte sig och det var jubel och glädje över dessa personer beslut att följa Jesus helhjärtat.
Pastor Emanuel predikade viktiga principer utifrån Josefs liv och att ingenting kunde hindra honom från att bära frukt.
– ”Josef var en drömmare som fick se sina drömmar gå i uppfyllelse. (Om du har fått en dröm från Gud och håller fast vid den och agerar i enlighet med den så kommer den att gå i fullbordan. Varje dröm som är från Gud vill djävulen förgöra. Låt ingen eller inget ta din dröm ifrån dig.) Trots motstånd så visar Josef prov på uthållighet.
Han hade inte ett enkelt liv utan tvärtom men mitt i alla tuffa tider var det hans Gudsrelation, att han hade varit vid källan som bar honom och gjorde att han kunde övervinna. ”Skillnaden mellan att erövra och att bli erövrad är Guds närvaro.”

Se hela gudstjänsten på www.skplay.se