En ung pappa i församlingen förolyckades i början av veckan. Mannen var frälst och pastor Carolina lyfte fram trösten för varje mamma som fått känna svärdet av sorg gå igenom sitt hjärta, att en gång återse sitt älskade barn.

Pastor Carolina predikade om att efter en tid av sorg och smärta kommer det alltid en regnbåge över ditt liv. Idag används regnbågen i andra syften men det var Gud som gav den under Noas tid. Regnbågen är en symbol för Guds trofasthet och Guds löften. Många är de mammor i Bibeln som efter en period av lidande fått se Guds trofasthet och Guds löften gå i fullbordan. En av Bibelns största gestalter, Mose, hade en dom över sitt liv som spädbarn. Men det fanns en person som gjorde all skillnad för honom och kommande generationer: hans mamma Jokebed. ”Vad var hennes uppdrag? Att lita på Gud och att lägga sitt barn i Guds händer”. Tala tro över ditt barn – du ska få se att Gud är trofast och att hans löften håller! Två personer tog emot Jesus i slutet av gudstjänsten.

Ta del av denna mycket starka predikan för alla familjer! Du hittar den på Södermalmskyrkans podcast eller www.skplay.se